Vyhlasujeme 2.kolo prijímacích skúšok
Dňa 18.6.2024 sa v Spojenej škole Rakovice bude konať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.) v nasledovných odboroch:

  • 3655M00   služby v cestovnom ruchu

  • 4239M00   floristika

  • 4228M00   záhradnícka výroba a služby

  • 4240M00   záhradný dizajn 

 
Do 2. kola je možné podať aj prihlášky do trojročných učebných odborov bez prijímacích skúšok:

  • 4569H00   viazač-aranžér kvetín

  • 4571H00   záhradník

Prihlášku do 2. kola je potrebné podať v papierovej forme alebo cez Edupage (rovnako ako v 1. kole prijímacích skúšok).

Vyberte si z našej ponuky štúdia

ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

Uplatníš sa ako manažér cestovej kancelárie, animátor, sprievodca alebo delegát v cestovnej kancelárii, pracovník v informačnom centre, ekonomický pracovník, alebo aj podnikateľ v cestovnom ruchu. 

Prijímačky: SJL, MAT

FLORISTIKA

Uplatníš sa ako umelecký aranžér kvetov a iných prírodných materiálov, môžeš vytvárat‘ a zhotovovat‘ kvetinové dekorácie do interiéru a exteriéru, vieš využívat‘ rôzne druhy materiálov vo floristike, si schopný viesť vlastnú firmu.

Uplatníš sa ako umelecký aranžér kvetov a iných prírodných materiálov, môžeš vytvárat‘ a zhotovovat‘ kvetinové dekorácie do interiéru a exteriéru, vieš využívat‘ rôzne druhy materiálov vo floristike, si schopný viesť vlastnú firmu.

Prijímačky: SJL, BIO

 

ZÁHRADNÍCKA VYROBA A SLUŽBY

Dokážeš zabezpečovať produkciu rôznych druhov ovocia a zeleniny, kvetín, úžitkových a okrasných drevín. Si schopný navrhnúť projekt a zrealizovať sadovnícke úpravy, ovládaš spôsoby viazania a aranžovania podľa ročného obdobia a príležitosti.

Dokážeš zabezpečovať produkciu rôznych druhov ovocia a zeleniny, kvetín, úžitkových a okrasných drevín. Si schopný navrhnúť projekt a zrealizovať sadovnícke úpravy, ovládaš spôsoby viazania a aranžovania podľa ročného obdobia a príležitosti.

Podporovaný odbor- BUS karta, ubytovanie na internáte zadarmo, mesačné štipendium 50€.

Prijímačky: SJL, BIO

ZÁHRADNÝ DIZAJN

Dokážeš zostavovať plány zakladania a údržby záhrad privátnych obydlí a spoločenských priestranstiev, navrhnúť a zrealizovať projekt. Vieš vytvoriť floristické kompozície interiéru a exteriéru, si schopný viesť vlastnú firmu.

Dokážeš zostavovať plány zakladania a údržby záhrad privátnych obydlí a spoločenských priestranstiev, navrhnúť a zrealizovať projekt. Vieš vytvoriť floristické kompozície interiéru a exteriéru, si schopný viesť vlastnú firmu.

Prijímačky: SJL, BIO

3 - ročné odbory štúdia

Môžeš vykonávat‘ aranžérske práce pri úprave interiérov a exteriérov, navrhovat‘ výzdobu, viazat‘ kytice a robit‘ aranžérske úpravy pre rôzne príležitosti (svadby, vel’konočnú, vianočnú výzdobu a pod.), samostatne podnikat‘ a obchodovat‘ v oblasti aranžovania, môžeš pokračovat‘ v nadstavbovom štúdiu a získat‘ maturitné vzdelanie, aj podnikať v odbore.

 

ZÁHRADNÍK

Uplatníš sa vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny, ovocia, poznáš ekonomické podmienky pre produkciu a predaj záhradných rastlín a záhradníckeho tovaru a potrieb, môžeš pokračovat‘ v nadstavbovom štúdiu a získat‘ maturitné vzdelanie, môžeš aj samostatne podnikať.

Uplatníš sa vo výrobe, predaji a dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny, ovocia, poznáš ekonomické podmienky pre produkciu a predaj záhradných rastlín a záhradníckeho tovaru a potrieb, môžeš pokračovat‘ v nadstavbovom štúdiu a získat‘ maturitné vzdelanie, môžeš aj samostatne podnikať.

2 - ročné učebné odbory

Poznáš pracovné a technologické postupy pri príprave jedál, materiály a pomôcky na šitie jednoduchej konfekcie, základy pestovania rastlín, chovu drobných hospodárskych zvierat, zásady hospodárenia, ovládaš ručné práce.

4 - ročné študijné odbory

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

Si pripravený na praktické zvládnutie prác v pol’nohospodárskej výrobe na farme (oblast‘ rastlinnej a živočíšnej výroby). Dokážeš obsluhovat‘ jednoduché prívesné náradie, sejacie a balíčkovacie stroje, zavlažovacie zariadenia, ovládaš práce v mechanizovanej živočíšnej výrobe, pri ošetrovaní hospodárskych zvierat, vieš vykonávať jednoduché opravy pol’nohospodárskej techniky.

Si pripravený na praktické zvládnutie prác v pol’nohospodárskej výrobe na farme (oblast‘ rastlinnej a živočíšnej výroby). Dokážeš obsluhovat‘ jednoduché prívesné náradie, sejacie a balíčkovacie stroje, zavlažovacie zariadenia, ovládaš práce v mechanizovanej živočíšnej výrobe, pri ošetrovaní hospodárskych zvierat, vieš vykonávať jednoduché opravy pol’nohospodárskej techniky.

2 - ročné nadstavbové štúdium

Vieš navrhovat‘, tvoriť a udržovať sadovnícke úpravy záhrad, dokážeš samostatne a zodpovedne pracovat‘ vo výrobe, v predaji a v dovoze okrasných drevín, kvetín, ovocných rastlín, zeleniny a ovocia, si schopný samostatne podnikat‘ v oblasti záhradníctva.

Skúsení pedagógovia

Super kolektív

Rodinná atmosféra

Medzinárodné projekty

Športové, jazykové a odborné súťaže

Moderne vybavené učebne

Naši študenti sú plne pripravení do života, a to nielen vo svojom odbore. Zručnosti, ktoré u nás získajú, im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce či dokonca založiť si vlastné podnikanie. 

Naša škola v médiach

Aby aj váš príbeh bol úspešný

5/5
"bolo super !!! V Rakoviciach som prežila tri roky môjho krásneho mládi. Pekne ďakujem školička milá, bolo nám v tebe dobre aj keď prišla nejeden krát ťažká chvíľa, záhradnícky chlebíček ...je veľká drina, ale sme ti aj tak vďačný ...že si nás do života pripravila."
Katarína
absolventka
5/5
"Áno študovala som na tejto škole, aj keď v tom čase sa nevenovalo aranžovaniu kvetov toľko času, ale dodnes sa venujem viazaniu kvietkov.Mám maličké kvetinárstvo a pracujem si v ňom celkom sama. Dokonca si niektoré doma do pestujem. Krásna oslobodzujuca práca. Nádherné remeslo, ďakujem Rakovice"
Monika
absolventka
5/5
"Najlepšia škola, škola ktorá ma naučila čo je naozaj láska ku kvetom, škola kde som sa nikdy nebál prísť s akýmkoľvek problémom pretože som vedel že mi každý profesor rád a ochotne pomôže, škola kde na žiakoch naozaj záleží, a o nudu sa báť naozaj nemusíte..."
Peter
Absolvent
5/5
"Excellent shool for agricultural sciences, training for floral designers is magnificent! Highly recommended!"
Palo
Absolvent

Po skončení štúdia môžete

Spojená škola Rakovice

Ak ste sa dočítali až sem, je takmer isté, že štúdium na našej škole vás zaujalo. 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácii alebo si rovno chcete podať prihlášku, vyplňte kontaktný formulár nižšie. 

Meno školy:     Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

Email školy:     sos.rakovice@zupa-tt.sk

Telefón:            033/ 77 961 08

Adresa školy:   Rakovice 25, 922 08 Rakovice

© Spojená škola Rakovice